ทำเนียบครูอาสาสมัครชาวจีนที่มาทำการสอนที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

      รายนามครูอาสาสมัครชาวจีนที่ได้มาทำการสอนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

1.  นางสาว ปาน ตงตง      ( Ban Dongdong)    2549-2550

2.  นางสาว ติงเชี่ยน          ( Ding Qian )               2550-2551

3.  นางสาวเหลี่ยง หนี      (Liang Ni )                   2551-2553

4.  นางสาว หวัง ชุ่ย           ( Wang Cui )               2553-2554

5.  นางสาว อวี่ ชิวลี่           ( YU Qiuli )                    2554-2556

6.  นางสาวชิว หนาน         (Qiu Nan)                     2556-2557      

7.  นางสาวเจียง ซูรุ่ย        (Jiang Xurui)              2557-2558

8.  นางสาวเจียง เหวินฮุ่ย (Jiang Wenhui)      2558-2559


Visitors: 18,866